logo LB Protect Ochrana pred požiarmi. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

O nás

LB Protect vznikla v roku 2005 s cieľom poskytnúť podnikateľom profesionálne a pritom cenovo prístupné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP a služby v oblasti ochrany pred požiarmi.

Vykonávame svoje činnosti s cieľom zabezpečiť pre klientov splnenie všetkých povinností, ktoré určujú všeobecne záväzné predpisy v oblasti dosiahnutia maximálnej možnej úrovne BOZP a OPP pri minimálnych nákladoch.

Zabezpečujeme implementáciu najnovších poznatkov, postupov a opatrení pre klientov aj prostredníctvom spolupráce s kontrolnými orgánmi IP a HaZZ.

Poskytujeme dodávateľské služby v oblasti BOZP a OPP viacerým podnikateľským subjektov v oblasti stavebníctva, obchodu, dopravy a logistiky, zdravotníctva, štátnej správy i služieb.

Taktiež vykonávame svoju činnosť na základe osvedčení aoprávnení vydaných inštitúciami NIP, KR HaZZ.

LB Protect vykonáva činnosť aj v norme ISO 45001:2018