logo LB Protect Ochrana pred požiarmi. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Cenník

LB Protect v snahe navrhnúť pre odberateľa čo najprijateľnejšiu cenu za poskytované služby vykonáva činnosti BOZP a OPP len v nutnom rozsahu, ktorý spĺňa požiadavky legislatívy a zároveň neznižuje úroveň ochrany. Tým sa snaží znížiť cenu na maximálne možnú úroveň.

Využívame pre svoju činnosť cenovo najdostupnejšie možnosti vstupov pri dodržaní požadovanej odbornosti a kvality. Pre vypracovanie cenovej ponuky je preto nutné individuálne posúdiť potreby subjektu, pre ktorý sa služba poskytuje, a je tak možné poskytnúť vyhovujúci balík služieb každému priamo na mieru.

(LB Protect nie je platcom DPH).

Po vyplnení a odoslaní krátkeho on-line dotazníka je možné vypracovať cenovú ponuku.