logo LB Protect Ochrana pred požiarmi. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Sprievodca žiadosťou o vyhotovenie cenovej ponuky


Návod:

* Komplexná činnosť v oblasti BOZP a OPP formou mesačného paušálu obsahuje: spracovanie, aktualizáciu a udržiavanie kompletnej dokumentácie BOZP a OPP, školenia v oblasti BOZP a OPP, v prípade nástupov nových zamestnancov vstupné školenia. Odberateľ má všetky činnosti autorizovaného technika BOZP a technika PO zabezpečené neustále; poradenstvo, konzultácie, zastupovanie subjektu pri kontrolách štátneho dozoru a zodpovednosť za činnosť.

  • Všetky položky formulára okrem poznámky sú povinné. Minimálna dĺžka položiek sú 4 znaky.
  • 1.) Tu vyplňte názov firmy ako je uvedený v obchodnom, resp. živnostenskom registri
  • 2.) Napr.: výroba a úprava odevov
  • 6.) Napr.: krajčír
  • 7.) Napr.: používanie nebezpečných chemikálii
  • 8.) Napr.: Ján Novák
  • 9.) Telefón zadajte v tvare +42190xxxxxxx
  • 10.) Zadajte v tvare xxx@xxx.xxx a v nasledujúcom poli zopakujte e-mail pre kontrolu.
  • Ak máte ďalšie špecifické požiadavky, neváhajte a vpíšte ich do poznámky a my Vám navrhneme najvhodnejšie riešenie.