logo LB Protect Ochrana pred požiarmi. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Technik požiarnej ochrany

Zabrániť škodám na zdraví zamestnancov a majetku podnikateľov vo veľkom rozsahu napomáha prevencia pred vznikom požiarov. Zo štatistík vyplýva, že najväčšiu časť škôd vzniknutých právnickým osobám ale aj občanom spôsobil práve požiar, ktorému sa dalo zabrániť jednoduchými preventívnymi opatreniami a znalosťou správania sa pri vzniku požiaru.

(V zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi je povinná právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ zabezpečiť činnosti určené zákonom prostredníctvom technika požiarnej ochrany. Technik požiarnej ochrany sa aktívne zúčastňuje pri kontrolách dodržiavania legislatívnych podmienok štátnym požiarnym dozorom a kontrolnými skupinami obcí, kde zastupuje podnikateľa).

Prostredníctvom technika požiarnej ochrany podnikateľ zabezpečuje plnenie aj týchto povinností: