logo LB Protect Ochrana pred požiarmi. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP

Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP je súčasťou zabezpečovania ochrany zdravia zamestnancov a vykonáva sa na základe § 27 zákona č. 124/2006 o BOZP.

(Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík).

Predstavuje oboznámenie sa zamestnancov: